SkyX Solar

Hệ thống điện mặt trời hoạt động như thế nào

Hệ thống điện mặt trời hoạt động như thế nào

Quy trình chuyển hoá từ tấm pin năng lượng mặt trời đến đồng hồ điện:

Các tấm pin mặt trời​

01

Các tấm pin mặt trời

Các tấm pin tạo ra điện từ ánh sáng thông qua hiệu ứng quang điện

Bộ chuyển đổi inverter

Dòng điện một chiều (DC) được tạo ra từ tấm pin được chuyển đổi sang dòng điện xoay chiều (AC) thông qua inverter

02

Bộ chuyển đổi inverter​
Bảng hệ thống điều khiển​

03

Bảng hệ thống điều khiển

Hệ thống được điều chỉnh để không ảnh hưởng bởi nguồn cung điện từ EVN

Đồng hồ điện EVN

Điện năng được đo lường bởi EVN

04

Đồng hồ điện EVN​
Nối lưới EVN​

05

Nối lưới EVN

Lượng điện tiêu thụ từ EVN sẽ được cắt giảm và chi phí sẽ được tiết kiệm do điện tiêu thụ từ hệ thống điện mặt trời với chi phí thấp hơn

01

Các tấm pin mặt trời​

Các tấm pin mặt trời

Các tấm pin tạo ra điện từ ánh sáng thông qua hiệu ứng quang điện

bg-dotted

02

Bộ chuyển đổi inverter​

Bộ chuyển đổi inverter

Dòng điện một chiều (DC) được tạo ra từ tấm pin được chuyển đổi sang dòng điện xoay chiều (AC) thông qua inverter

bg-dotted

03

Bảng hệ thống điều khiển​

Bảng hệ thống điều khiển

Hệ thống được điều chỉnh để không ảnh hưởng bởi nguồn cung điện từ EVN

bg-dotted

04

Đồng hồ điện EVN​

Đồng hồ điện EVN

Điện năng được đo lường bởi EVN

bg-dotted

05

Nối lưới EVN​

Nối lưới EVN

Lượng điện tiêu thụ từ EVN sẽ được cắt giảm và chi phí sẽ được tiết kiệm do điện tiêu thụ từ hệ thống điện mặt trời với chi phí thấp hơn

EVN: Tập đoàn điện lực Việt Nam

To receive your saving report, please tell us

Name Email Phone

This information is confidential. We do not share with any third parties