SkyX Solar

Các lợi ích chính cho khách hàng Công nghiệp và Thương mại​

Lợi ích kinh tế

 • Giải pháp toàn diện được cung cấp

  Giải pháp toàn diện được cung cấp

  Đánh giá thực địa, thiết kế hệ thống, lắp đặt, vận hành và bảo trì hệ thống điện mặt trời

 • Không chi phí đầu tư

  Không chi phí đầu tư

  Khách hàng không tốn chi phí đầu tư

 • Không chi phí vận hành

  Không chi phí vận hành

  Khánh hàng không tốn chi phí vận hành

 • Tiết kiệm chi phí điện

  Tiết kiệm chi phí điện

  Cam kết chiết khấu trong dài hạn so với giá điện tiêu thụ ở Việt Nam

 • Năng lượng sạch

  Năng lượng sạch

  Khách hàng nhân được năng lượng sạch

 • Các khoản tiết kiệm khác

  Các khoản tiết kiệm khác

  Giảm chi phí làm mát cho tòa nhà


Tác động môi trường

Cho mỗi 1MWp công suất điện mặt trời áp mái tại Việt Nam, khách hàng có thể giảm lượng carbon, tính trung bình:

Giảm 18,000 tCO2e

Giảm

18,000 tCO2e

Được bảo tồn 466,000 cây trồng từ hạt

Được bảo tồn

466,000 cây trồng từ hạt

Tiết kiệm 27,000 ngàn lít nước

Tiết kiệm

27,000 ngàn lít nước

Không phải tiêu thụ 42,000 thùng dầu

Không phải tiêu thụ

42,000 thùng dầu

To receive your saving report, please tell us

Name Email Phone

This information is confidential. We do not share with any third parties