SkyX Solar

Lợi thế cạnh tranh của chúng tôi

SkyX kết hợp các thế mạnh của một công ty bản địa lớn tại Việt Nam (khả năng tiếp cận, kiến thức và chuyên môn về thị trường, đội ngũ kinh nghiệm sở tại) với các lợi thế của một công ty quốc tế (kỹ thuật, quản lý dự án và triển khai, tài chính và các cam kết về ESG (môi trường, xã hội và quản trị) để cung cấp giải pháp điện mặt trời tầm cỡ quốc tế đến khách hàng

Trực thuộc Tập đoàn VinaCapital, SkyX Solar có tiềm lực tài chính mạnh với kế hoạch đầu tư hơn 100 triệu USD vào phát triển hệ thống điện mặt trời tại Việt Nam trong các năm tới.

To receive your saving report, please tell us

Name Email Phone

This information is confidential. We do not share with any third parties