SkyX Solar

Đội ngũ lãnh đạo

Samresh Kumar

Samresh Kumar

Chủ Tịch kiêm Tổng Giám Đốc

 • 19+ năm kinh nghiệm toàn cầu về đầu tư vốn tư nhân, huy động vốn, tư vấn & xây dựng doanh nghiệp
 • Hiện là Giám đốc Điều hành tại VinaCapital Principal Investments
 • Đã từng quản lý bộ phận đầu tư tại Masan Group, Sun Group, Accenture
 • MBA tại IIM Calcutta và Cử nhân Công Nghệ tại IIT Delhi

Linked

Don Lam

Don Lam

Thành viên Hội đồng quản trị

 • 25+ năm kinh nghiệm về quản lý, tài chính, đầu tư, tư vấn và xây dựng doanh nghiệp
 • Sáng lập VinaCapital năm 2003 và hiện là CEO của Tập đoàn VinaCapital
 • Thành viên của diễn đàn Kinh tế Thế giới về cơ sở hạ tầng “WEF Infrastructure Working Group” tại Việt Nam
 • Cử nhân Thương Mại và Khoa học Chính trị, Đại học Toronto; Kế toán Công chứng tại Ontario, Canada

Linked

Brook Taylor

Brook Taylor

Thành viên Hội đồng quản trị

 • 25+ năm kinh nghiệm quản lý, tài chính và kế toán
 • Giám đốc vận hành (COO) của Tập đoàn VinaCapital
 • Đã từng là Phó Tổng Giám đốc Điều hành tại Deloitte Vietnam, Giám đốc Điều hành Arthur Andersen
 • Executive MBA, INSEAD; Cử nhân Thương Mại & Quản lý, Đại học Victoria tại Wellington

Linked

Đội ngũ quản lý và vận hành của SkyX bao gồm các chuyên gia về phát triển kinh doanh, kỹ thuật, quản lý dự án, thương mại và tài chính, pháp lý và quan hệ với cơ quan quản lý tại Việt Nam.

To receive your saving report, please tell us

Name Email Phone

This information is confidential. We do not share with any third parties