SkyX Solar

Giải pháp điện mặt trời toàn diện​

Chúng tôi đưa đến giải pháp toàn diện để cung cấp cho nhu cầu năng lượng bền vững của các công ty công nghiệp và thương mại, không tốn chi phí đầu tư và chi phí vận hành từ khách hàng, và không gây gián đoạn đến hoạt động kinh doanh của khách hàng.

1. Đầu tư

1. Đầu tư

Chúng tôi sử dụng nguồn vốn của chúng tôi để đầu tư nên có thể triển khai rất nhanh chóng; Chúng tôi có kinh nghiệm chuyên sâu khi đầu tư tại Việt Nam và có thể giải quyết các giao dịch kinh doanh bằng VND. Không cần chi phí đầu tư và vận hành nào từ khách hàng

2. Thiết kế

Tùy theo đặc điểm thực địa, chúng tôi sở hữu đội ngũ để thực hiện đánh giá hệ thống mái và thiết kế hệ thống điện mặt trời phù hợp nhất.

Tất cả các quy trình cấp phép được đảm bảo tuân thủ với quy định tại địa phương.

2. Thiết kế
3. Xây dựng

3. Xây dựng

Chúng tôi bàn giao dự án hoàn thiện bao gồm lựa chọn thiết bị, lắp đặt và nối lưới.

Chúng tôi chỉ lựa chọn các nhà cung cấp và các thiết bị loại 1 (Tier 1) để đảm bảo chất lượng tốt nhất cho hệ thống

Chúng tôi đảm bảo không gây gián đoạn đến hoạt động khách hàng

4. Vận hành

Chúng tôi chịu các rủi ro về tính hiệu quả của hệ thống - Thực hiện giám sát và bảo trì một cách chủ động

Chúng tôi có chuyên môn để giám sát và vận hành rất nhiều hệ thống điện mặt trời.

4. Vận hành
To receive your saving report, please tell us

Name Email Phone

This information is confidential. We do not share with any third parties