SkyX Solar

Long An 414 kWp

   • Quy mô dự án: 414 kWp
  • Ngành nghề: Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay
  • Vận hành năm: 2022 (Đang thi công)
  • Vị trí: Long An, Việt Nam
  • Khách hàng nước: Mỹ
  • Tiết kiệm của Chủ sở hữu Mái nhà với Hệ thống SkyX trong vòng đời dự án: > 1,9 triệu USD
  • Giảm phát thải carbon: 547 tấn/năm
To receive your saving report, please tell us

Name Email Phone

This information is confidential. We do not share with any third parties