SkyX Solar

Vũng Tàu 4,000 kWp

   • Quy mô dự án: 4,000 kWp
  • Ngành nghề: Thép
  • Vận hành năm: 2020
  • Vị trí: Vũng Tàu, Việt Nam
  • Khách hàng nước: Đài Loan
  • Tiết kiệm của Chủ sở hữu Mái nhà với Hệ thống SkyX trong vòng đời dự án: > 18 triệu USD
  • Giảm phát thải carbon: 2,800 tấn/năm
To receive your saving report, please tell us

Name Email Phone

This information is confidential. We do not share with any third parties