Author name: Tài ❤

Anh yêu em :)))

Thuế Carbon: Giải pháp giảm phát thải carbon?

Thuế carbon phản ánh chi phí xã hội của carbon được xem như một công cụ chính sách cần thiết để hạn chế lượng khí thải carbon: giá cao làm giảm nhu cầu đối với hàng hóa phát thải carbon. Thuế carbon thường được đánh vào nhiên liệu hóa thạch. Mức thuế này đang được một số quốc gia áp dụng và đang thảo luận ở những quốc gia khác. Nhiều người ủng hộ thuế carbon trên toàn cầu. Tuy nhiên, các chính phủ thường quan tâm đến việc áp dụng các biện pháp khác ngoài thuế để ngăn chặn lượng khí thải carbon.

Lưu ý cho doanh nghiệp trước khi đầu tư điện mặt trời

Điện mặt trời ngày càng được nhiều doanh nghiệp lựa chọn làm giải pháp thay thế điện lưới, khi vừa giúp giảm chi phí tiền điện vừa góp phần bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, việc phát triển dự án điện mặt trời đồng nghĩa với đầu tư dài hạn và có nhiều vấn đề …

Lưu ý cho doanh nghiệp trước khi đầu tư điện mặt trời Read More »