📰 Điện áp mái mòn mỏi chờ cơ chế

CHIA SẺ BÀI VIẾT:

Trả lời báo Tuổi Trẻ, ông Samresh Kumar – Chủ tịch kiêm CEO của SkyX Solar, đã đưa ra một khía cạnh quan trọng là hệ thống năng lượng mặt trời mái nhà (ĐMTMN) không ảnh hưởng đến đường truyền bằng cách lắp đặt thiết bị không xuất điện (zero-export device).

Mặc dù có nhiều lợi ích về kinh tế và phi kinh tế, nhưng việc phát triển ĐMTMN vẫn đang đối mặt với những thách thức trong việc triển khai. Trên thực tế, các nhà phát triển và nhà đầu tư năng lượng mặt trời mái nhà đang chờ đợi một khuôn khổ pháp lý rõ ràng liên quan đến cơ chế đấu nối, giấy phép xây dựng, quy định phòng cháy chữa cháy, DMT/EIA – đánh giá tác động môi trường và cơ chế đầu tư.

Để giải quyết những thách thức này, SkyX Solar đã tích cực trao đổi và theo dõi chặt chẽ với các cơ quan chính phủ, các bên liên quan trong ngành và những người đưa ra chính sách. Ngoài ra, SkyX Solar đã tận dụng kinh nghiệm và chuyên môn của mình để triển khai các chiến lược quản lý rủi ro mạnh mẽ. Điều này giúp họ nhanh chóng thích ứng với các thay đổi chính sách và giảm thiểu tác động tiềm ẩn đối với dự án đang diễn ra và dự án tương lai.

Xem toàn bộ bài viết tại: https://lnkd.in/gdJNrVnd
🌟 Together, SkyX Solar “Make Earth Green Again” 🌟

TIN THỊ TRƯỜNG