DỰ ÁN CỦA SKYX SOLAR

SkyX Solar hiện đang vận hành và/hoặc phát triển hơn 100 MWp dự án với các khách hàng quốc tế và địa phương có uy tín.

CÁC DỰ ÁN CỦA CHÚNG TÔI

Tân Á Đại Thành – Stroman

Địa điểm: Hưng Yên
Quy mô: 1.2 MWp

Tan A Dai Thanh

Địa điểm: Hà Nam
Quy mô: 1.4 MWp

LMAT

Địa điểm: Bình Dương
Quy mô: 1 MWp

Abipha

Địa điểm: Hà Nội
Quy mô: 1 MWp

Panko Quang Nam

Địa điểm: Quảng Nam
Quy mô: 2 MWp

Fulin

Địa điểm: Hải Phòng
Quy mô: 1.8 MWp