Chứng nhận LEED và Năng lượng mặt trời: Năng lượng tái tạo giúp ích như thế nào?

Các dự án năng lượng mặt trời có thể đóng góp lớn cho việc đạt chứng chỉ LEED. Danh mục chính của LEED liên quan đến năng lượng mặt trời là “Energy & Atmosphere”, cụ thể là EA Credit 2, mục “Năng lượng tái tạo tại chỗ”. Mục này có thể cung cấp tối đa […]

Chứng nhận LEED và Năng lượng mặt trời: Năng lượng tái tạo giúp ích như thế nào? Read More »