September 2021

SỬ DỤNG ĐIỆN MẶT TRỜI ĐỂ ĐẠT CHỨNG CHỈ LEED

Năng lượng mặt trời là một trong những chiến lược năng lượng tái tạo có thể giúp doanh nghiệp đạt chứng chỉ LEED. Trong số các danh mục xếp hạng hệ thống LEED, năng lượng mặt trời thuộc danh mục “Energy & Atmosphere”. Bằng cách triển khai các hệ thống điện mặt trời trong gia […]

SỬ DỤNG ĐIỆN MẶT TRỜI ĐỂ ĐẠT CHỨNG CHỈ LEED Read More »

Triển vọng ngành năng lượng tái tạo năm 2022

Năm 2022 hứa hẹn những bước tăng trưởng mới cho ngành năng lượng tái tạo, có khả năng được tạo động lực bởi các chính sách hỗ trợ từ các chính sách chống biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, một số thách thức vẫn còn tồn tại. Hãy cùng khám phá cách các công nghệ,

Triển vọng ngành năng lượng tái tạo năm 2022 Read More »