October 2021

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ NĂNG LƯỢNG TOÀN CẦU NĂM 2021 CỦA IEA

Năng lượng tái tạo đi ngược lại xu hướng vào năm 2020 Sử dụng năng lượng tái tạo tăng 3% vào năm 2020 do nhu cầu sử dụng các loại nhiên liệu khác đều giảm. Động lực chính là mức tăng trưởng gần 7% trong sản xuất điện từ các nguồn tái tạo. Các hợp …

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ NĂNG LƯỢNG TOÀN CẦU NĂM 2021 CỦA IEA Read More »

Thành công của Điện Mặt Trời và Điện Gió tại Việt Nam: Gợi ý về chính sách cho các quốc gia ASEAN

Việt Nam chủ yếu dựa vào sản xuất điện từ các nhà máy nhiệt điện than để đáp ứng nhu cầu điện đang gia tăng nhanh chóng của đất nước, chiếm hơn một nửa tổng sản lượng điện của Việt Nam trong năm 2020. Thủy điện cũng đóng một vai trò quan trọng trong sản …

Thành công của Điện Mặt Trời và Điện Gió tại Việt Nam: Gợi ý về chính sách cho các quốc gia ASEAN Read More »