SkyX Solar ký PPA với Tập đoàn Minh Phú – Tập đoàn thủy sản lớn nhất Việt Nam

Vào ngày 19 tháng 11 năm 2022, SkyX Solar và Tập đoàn Minh Phú vui mừng ký kết Hợp đồng mua bán điện mặt trời áp mái tại các nhà máy của Minh Phú — với tổng công suất 14 MWp, sẽ được xây dựng theo từng giai đoạn. Minh Phú là một trong những […]

SkyX Solar ký PPA với Tập đoàn Minh Phú – Tập đoàn thủy sản lớn nhất Việt Nam Read More »