August 2023

ASEAN có thể trở thành khu vực dẫn đầu về năng lượng mặt trời thông qua hợp tác khu vực

Tác giả bài viết: Ông Fabby Tumiwa – Tổng giám đốc Viện Cải cách Dịch vụ Thiết yếu (IESR), một tổ chức tư vấn năng lượng của Indonesia và Chủ tịch hiệp hội năng lượng mặt trời Indonesia, Bà Marlistya Citraningrum, là quản lý chương trình tiếp cận năng lượng bền vững tại IESR và […]

ASEAN có thể trở thành khu vực dẫn đầu về năng lượng mặt trời thông qua hợp tác khu vực Read More »