SkyX Solar đang thúc đẩy sự bền vững thông qua các khu công nghiệp và chứng nhận xanh tại Việt Nam

SkyX Solar đang tác động mạnh mẽ đến ngành năng lượng tái tạo tại Việt Nam, tập trung vào việc “xây dựng” các khu công nghiệp (KCN) bền vững và khuyến khích các nhà máy sản xuất đạt chứng chỉ xanh. Với sự kết hợp giữa tiêu chuẩn quốc tế với kinh nghiệm địa phương, công ty đang giúp Việt Nam định hình các tiêu chuẩn bền vững cao hơn và củng cố vị trí của mình trong ngành công nghiệp năng lượng tái tạo.

SkyX Solar đang thúc đẩy sự bền vững thông qua các khu công nghiệp và chứng nhận xanh tại Việt Nam Read More »