Các nhà máy tại Thái Lan không cần xin cấp phép lắp đặt tấm pin năng lượng mặt trời áp mái

Chính phủ Thái Lan đang gỡ bỏ các quy định bắt buộc doanh nghiệp cần xin cấp phép lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái cho nhà máy nhằm mục đích tăng cường sử dụng năng lượng sạch.

Các nhà máy tại Thái Lan không cần xin cấp phép lắp đặt tấm pin năng lượng mặt trời áp mái Read More »