April 2024

Những giải pháp năng lượng đa dạng của SkyX Solar: Điện mặt trời áp mái, RECs, BESS và DPPAs thúc đẩy các sáng kiến năng lượng bền vững

Tôi thích xây dựng và mở rộng quy mô doanh nghiệp. Đồng thời tôi cũng có kinh nghiệm làm việc đa dạng và phong phú trong nhiều ngành công nghiệp, các quỹ đầu tư và các doanh nghiệp có tốc độ tăng trưởng cực cao. Do đó tôi yêu thích việc định hướng tầm nhìn

Những giải pháp năng lượng đa dạng của SkyX Solar: Điện mặt trời áp mái, RECs, BESS và DPPAs thúc đẩy các sáng kiến năng lượng bền vững Read More »