Project Size

2.3 MWp

PPA Term

20 years

Location

Long An

/

Quy mô

2.3 MWp

PPA Term

20 years

Địa điểm

Long An

Sector
COD
Sản xuất giày dép
2020
CO2 reduction (tonnes/ year)
Money savings to roof owner with SkyX over system life
2,788
> 11.96 triệu USD
71,665
Waste recycled instead of landfilled ( tonnes)

CÁC DỰ ÁN KHÁC

Tân Á Đại Thành – Stroman

Địa điểm: Hưng Yên
Quy mô: 1.2 MWp

Tan A Dai Thanh

Địa điểm: Hà Nam
Quy mô: 1.4 MWp

LMAT

Địa điểm: Bình Dương
Quy mô: 1 MWp

Abipha

Địa điểm: Hà Nội
Quy mô: 1 MWp

Panko Quang Nam

Địa điểm: Quảng Nam
Quy mô: 2 MWp

Fulin

Địa điểm: Hải Phòng
Quy mô: 1.8 MWp