Project Size

1.25 MWp

PPA Term

20 years

Location

Thừa Thiên Huế

/

Quy mô

1.25 MWp

PPA Term

20 years

Địa điểm

Thừa Thiên Huế

Sector
COD
Dệt may
2023
CO2 reduction (tonnes/ year)
Money savings to roof owner with SkyX over system life
1,515
> 6.5 triệu USD
38,949
Waste recycled instead of landfilled ( tonnes)

CÁC DỰ ÁN KHÁC

Tân Á Đại Thành – Stroman

Địa điểm: Hưng Yên
Quy mô: 1.2 MWp

Tan A Dai Thanh

Địa điểm: Hà Nam
Quy mô: 1.4 MWp

LMAT

Địa điểm: Bình Dương
Quy mô: 1 MWp

Abipha

Địa điểm: Hà Nội
Quy mô: 1 MWp

Panko Quang Nam

Địa điểm: Quảng Nam
Quy mô: 2 MWp

Fulin

Địa điểm: Hải Phòng
Quy mô: 1.8 MWp