Project Size

8.7 MWp

PPA Term

20 years

Location

Đồng Nai

/

Quy mô

8.7 MWp

PPA Term

20 years

Địa điểm

Đồng Nai

Sector
COD
Nhà xưởng xây sẵn
2020
CO2 reduction (tonnes/ year)
Money savings to roof owner with SkyX over system life
10,544
> 45.24 triệu USD
271,082
Waste recycled instead of landfilled ( tonnes)

CÁC DỰ ÁN KHÁC

Tân Á Đại Thành – Stroman

Địa điểm: Hưng Yên
Quy mô: 1.2 MWp

Tan A Dai Thanh

Địa điểm: Hà Nam
Quy mô: 1.4 MWp

LMAT

Địa điểm: Bình Dương
Quy mô: 1 MWp

Abipha

Địa điểm: Hà Nội
Quy mô: 1 MWp

Panko Quang Nam

Địa điểm: Quảng Nam
Quy mô: 2 MWp

Fulin

Địa điểm: Hải Phòng
Quy mô: 1.8 MWp