Project Size

0.4 MWp

PPA Term

22 years

Location

Phú Yên

/

Quy mô

0.4 MWp

PPA Term

22 years

Địa điểm

Phú Yên

Sector
COD
Khu nghĩ dưỡng, khách sạn
2023
CO2 reduction (tonnes/ year)
Money savings to roof owner with SkyX over system life
485
> 2.08 triệu USD
12,464
Waste recycled instead of landfilled ( tonnes)

CÁC DỰ ÁN KHÁC

Tân Á Đại Thành – Stroman

Địa điểm: Hưng Yên
Quy mô: 1.2 MWp

Tan A Dai Thanh

Địa điểm: Hà Nam
Quy mô: 1.4 MWp

LMAT

Địa điểm: Bình Dương
Quy mô: 1 MWp

Abipha

Địa điểm: Hà Nội
Quy mô: 1 MWp

Panko Quang Nam

Địa điểm: Quảng Nam
Quy mô: 2 MWp

Fulin

Địa điểm: Hải Phòng
Quy mô: 1.8 MWp