Năng lượng tái tạo tại Việt Nam: Cơ hội hiện tại và triển vọng tương lai

Việt Nam là một trong những nơi có thị trường điện hiệu quả nhất ở Đông Nam Á, được thúc đẩy bởi các nguồn tài nguyên chi phí thấp như thủy điện và than. Đất nước đã đạt được khoảng 99% điện khí hóa với chi phí tương đối thấp so với các nước láng […]

Năng lượng tái tạo tại Việt Nam: Cơ hội hiện tại và triển vọng tương lai Read More »