November 2021

Đường Đến Trung Hoà Carbon: Đánh giá toàn cầu về con đường chuyển đổi năng lượng sạch

Hội nghị về Biến đổi Khí hậu của Liên hợp quốc COP26 đã được tổ chức tại Glasgow vào tháng 11/2021. Khoảng 120 nhà lãnh đạo từ các quốc gia trên toàn cầu đã thảo luận về việc giải quyết những rủi ro khẩn cấp liên quan đến biến đổi khí hậu và nhất trí […]

Đường Đến Trung Hoà Carbon: Đánh giá toàn cầu về con đường chuyển đổi năng lượng sạch Read More »

COP26 và tương lai cho Năng lượng sạch

Hội nghị thứ 26 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP26) đã diễn ra với những cam kết mạnh trong chống biến đổi khí hậu. Những tiếng nói lạc quan từ hội nghị về việc tiến gần hơn mục tiêu kiềm chế mức tăng nhiệt độ

COP26 và tương lai cho Năng lượng sạch Read More »