Project Size

4 MWp

PPA Term

15 years

Location

Ninh Bình

/

Quy mô

4 MWp

PPA Term

15 years

Địa điểm

Ninh Bình

Sector
COD
Sản xuất giày dép
2023
CO2 reduction (tonnes/ year)
Money savings to roof owner with SkyX over system life
4,848
> 20.8 triệu USD
124,635
Waste recycled instead of landfilled ( tonnes)

CÁC DỰ ÁN KHÁC

Tân Á Đại Thành – Stroman

Địa điểm: Hưng Yên
Quy mô: 1.2 MWp

Tan A Dai Thanh

Địa điểm: Hà Nam
Quy mô: 1.4 MWp

LMAT

Địa điểm: Bình Dương
Quy mô: 1 MWp

Abipha

Địa điểm: Hà Nội
Quy mô: 1 MWp

Panko Quang Nam

Địa điểm: Quảng Nam
Quy mô: 2 MWp

Fulin

Địa điểm: Hải Phòng
Quy mô: 1.8 MWp