SkyX Solar ký Hợp đồng mua bán điện với tập đoàn Tân Á Đại Thành.

SkyX Solar đã ký kết thỏa thuận hợp tác với tập đoàn Tân Á Đại Thành, nhà sản xuất bồn nước và máy nước nóng năng lượng mặt trời hàng đầu Việt Nam. Lần hợp tác này bao gồm ký kết Hợp đồng mua bán điện (PPA), trong đó SkyX Solar sẽ đầu tư phát […]

SkyX Solar ký Hợp đồng mua bán điện với tập đoàn Tân Á Đại Thành. Read More »